Logotype
    Senast Uppdaterad 2003-11-08
 

Verksamhet
Creative Solutions erbjuder tjänster för uppbyggnad, drift och vidareutveckling av en stabil och kundanpassad IT-miljö. Våra tjänster sträcker sig från hjälp med vardagliga problem till utveckling av skräddarsydd mjukvara. Våra kunder finns främst bland mindre och medelstora företag, som behöver stöd kring utbyggnad och utveckling av deras IT-miljö.

Hur vi arbetar
IT är naturligtvis inget självändamål, utan ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera kärnverksamheten. Vi utgår alltid från kundens verksamhet, krav och önskemål. Målet är att skapa en effektiv IT-miljö, som både underlättar arbetet och medför kostnadsbesparingar för kunden.

En ledstjärna i vårt arbete är att hitta realistiska och kostnads- effektiva lösningar. IT-projekt behöver inte vara dyra, tidskrävande och oftast sluta i misslyckande. Att redan från början välja rätt teknik öppnar för en flexibel miljö som går att växa i. Många gånger finns byggstenar att finna i den enorma världen av fria programvaror och operativsystem. Märkligt nog kan den bästa lösningen i många fall också vara den billigaste, det gäller bara att finna den.

Prissättning
Vi tillämpar i möjligaste mån fast pris på våra uppdrag. Kontakta oss för offert på ert arbete, så får ni ett konkret underlag för beslut. 

 

 
   © Creative Solutions 2002

webmaster@creativesolutions.se