Logotype
    Senast Uppdaterad 2003-11-08
 

Hur kan vi hjälpa er?
Nedan beskriver vi ett urval av de tjänster vi erbjuder. Är du osäker på om vi kan hjälpa till med just ert problem? Fråga oss! Om vi inte besitter den kompetens ni söker så kan vi sannolikt hjälpa er att finna rätt person.

Förverkliga era framtidsvisioner
Inom i princip varje företag finns idéer om hur IT-stöd kan lösa olika problem, men det är ofta svårt att uppskatta arbetets omfattning. Osäkerhet kring teknik och genomförande medför att idéer ofta förblir visioner. Bolla era problem och framtidsvisioner med oss så hjälper vi till med att hitta lösningar samt uppskatta arbetets omfattning och kostnad. I många fall är faktiskt lösningen enklare än den först ser ut.

Ta vara på den utrustning ni redan har
Med rätt användning av mjukvara och hårdvara kan kostnader för inköp och drift hållas nere. Vi hjälper er att bättre utnyttja den utrustning ni redan har genom att:

- Optimera befintlig IT-miljö
- Dra nytta av gratis programvaror och operativsystem
- Konfigurera och använda era äldre datorer som servrar, routrar m.m.

Förenkla och effektivisera arbetsrutiner
I det dagliga arbetet förekommer ofta många manuella handgrepp och arbete i olika datorprogram utan inbördes kommunikation. Vi hjälper er att skapa en anpassad och effektiv IT-miljö, som ger er tid över till annat, genom att:

- Integrera program för effektiv samkörning
- Rationalisera och förenkla IT-relaterade handgrepp och arbetsrutiner
- Ta fram anpassade informationssammanställningar och rapporter
- Skräddarsy Klien/Server-lösningar utifrån era specifika behov

Drift och support
För att upprätthålla en tillförlitlig IT-miljö krävs ett vakande öga samt rutiner för säkerhetsuppdatering och backup-tagning. Dessutom är det skönt att ha någon att ringa om något går fel. Vi erbjuder förmånliga avtal där vi tar hand om drift och support av er miljö.

 

 
   © Creative Solutions 2002

webmaster@creativesolutions.se